1. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітнім ступенем бакалавра
  2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти вступних випробувань (вступних іспитів)
  3. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали
  4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
  5. Вимоги до рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання для вступу за освітнім ступенем бакалавр
  6. Вимоги до індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання для вступу за освітнім ступенем бакалавр
  7. Медичний огляд кандидатів на навчання для вступу за освітнім ступенем бакалавр
  8. Перелік документів навчальної справи кандидата на навчання
  9. Правила прийому до докторантури та ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у 2023 році
  10. Порядок прийому на навчання до Інституту цивільної авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба для здобуття вищої освіти в 2023 році
  11. Перелік акредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  12. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) та вступних випробувань БАКАЛАВР Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)
  13. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету
  14. Заява в електронній формі 

ДОВІДНИК
вступникам до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти в 2024 році

Завантажити довідник абiтурiєнта

Приймальна комісія:

Телефони для довідок: +38 (097) 324-88-82 Електронна пошта: [email protected]

Електронна адреса:

[email protected]

Веб-сайт:

www.hups.mil.gov.ua