Служба за контрактом

Стати контрактником в Повітряних Силах Збройних Силах України – це дуже нелегкий, відповідальний вибір. Але це може змінити Ваше життя, самовиразитися у важкому сьогоденні. Солдат-контрактник – це важлива ланка складного механізму обороноздатності держави.

Без сумніву, основною перевагою контрактної служби є те, що Ви свідомо робите вибір для свого майбутнього, робите свій внесок в захист Вітчизни. Але це не єдина перевага.

На сьогоднішній день створена і постійно вдосконалюється гнучка система соціального захисту військовослужбовців військової служби за контрактом – в наші нелегкі часи головна складова мотивації служити за контрактом.

На військову службу за контрактом приймаються:

 • особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років – на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
 • військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років – на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
 • громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі (для чоловіків – 60 років, для жінок – 50 років) у зв’язку з настанням особливого періоду на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

 

Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей закріплені Законі України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Зокрема, військовослужбовцям служби за контрактом надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років — 35 календарних днів; від 15 до 20 років — 40 календарних днів; понад 20 календарних років — 45 календарних днів.

Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах з метою здобуття базової вищої освіти за рахунок держави.

Військовослужбовці набувають право на пенсійне забезпечення за наявності 25 років вислуги (незалежно від віку), або за умови наявності 25 років загального трудового стажу, з яких не менше 12,5 років становить військова служба, та досягнення 45 річного віку.

Також забезпечується надання військовослужбовцям пільг, гарантій і компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України стосовно:

 • охорони здоров’я військовослужбовця та членів його сім’ї, які мають право на отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України;
 • встановленої тривалості службового часу, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;
 • вільного пересування територією України у вихідні, святкові та неробочі дні, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;
 • надання відпочинку за виконання службових обов’язків у вихідні, святкові і неробочі дні;
 • безкоштовне триразове харчування під час несення служби у добовому наряді, а також безкоштовне харчування обідами у робочі дні (або отримання замість нього грошової компенсації).

Вакансії

Перелік документів, які повинен надати кандидат з числа військовозобов’язаних, жінок та цивільної молоді:

 • ксерокопія паспорту;
 • ксерокопії дипломів (свідоцтв) про цивільну освіту;
 • ксерокопії дипломів (свідоцтв) про військову освіту (за наявності);
 • ксерокопія посвідчення водія (при прийомі на посади водіїв);
 • ксерокопія характеристики з останнього місця роботи (навчання).

Кандидат повинен мати при собі оригінали документів ксерокопії яких надає, а також оригінал трудової книжки (за наявності) та військовий квиток (за наявності).

Контактна інформація

Харківський національний університет Повітряних Сил
(м. Харків)

Відповідальні за організацію роботи за напрямком залучення на військову службу за контрактом:

 

Адреса університету:

м. Харків

Приймальна комісія:

Телефони для довідок: +38 (097) 324-88-82 Електронна пошта: [email protected]

Електронна адреса:

[email protected]

Веб-сайт:

www.hups.mil.gov.ua