Освітньо-наукові програми

Освітньо-наукові програми підготовки в ад’юнктурі

123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-наукові програми
 
Рецензії та відгуки роботодавців

253 Військове управління (за видами збройних сил)

Рецензії та відгуки роботодавців

255 Озброєння та військова техніка

Рецензії та відгуки роботодавців

Проєкти освітньо-наукових програм підготовки в ад’юнктурі

Проєкти навчальних планів
Пропозиції до проєкту освітньо-наукової програми за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил)

1. Пропозиції від  користувача: [email protected]
В ОНП в розділі «1 Загальна інформація» пункт «Передумови» викласти в такій редакції «Наявність ступеня магістра. Для осіб, які мають ступінь магістра не за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил), при вступі на навчання передбачити додатковий попередній екзамен в обсязі ОП підготовки бакалаврів за названою спеціальністю для з’ясування спроможності опанувати підготовку за даною освітньо-науковою програмою».

2. Пропозиції від користувача: [email protected]
Для більш якісного інформаційного та навчально-методичного забезпечення, бажано надання підписки бібліотекою університету (установою) до цифрової бібліотеки IEEE Xplore (забезпечує веб-доступ до понад 5 мільйонів документів з публікацій в галузі інформатики, електротехніки, електроніки та суміжних галузей).

3. Пропозиції від користувача: [email protected]
У пункті 2.3 “Правил прийому до докторантури та ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у 2021 році” зазначено, що “Офіцери, які вступають до ад’юнктури університету за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил) повинні мати оперативно-стратегічний або оперативно-тактичний рівень військової освіти”. За іншими спеціальностями такі вимоги не висуваються. Така вимога може трактуватись як порушення свободи вибору освітньо-наукової програми офіцерами. Пропоную розглянути можливість виключення п. 2.3 з Правил прийому… і встановити, що до ад’юнктури університету за спеціальністю 253 приймаються “офіцери віком до 45 років включно, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково- дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років”, на загальних підставах. У освітньо-науковій програмі підготовки доктора філософії за спеціальністю 253 у полі “Передумови” зазначити “наявність ступеня магістра”.

4. Пропозиції від користувача: [email protected]
Пропонується до змістового модулю 2. Військове управління навчальної дисципліни “Військове управління (за видами збройних сил)” ввести самостійне заняття за темою: “Теорія дата-центричної операції як результат розвитку концепції мережецентричних війн”
Створення в Україні перспективної зенітної ракетної системи “Кільчень” здійснюється на базі використання сучасних мережевих технологій побудови систем-систем, адаптованих до дії в рамках концепції мережецентричних війн. З моменту появи концепція мережецентричних війн постійно розвивалась. На теперішній час індустріально розвиненими країнами формується нова культура створення складних систем-систем, заснована на засадах соціокультурних моделей побудови організацій і мультирозумних систем. Це зумовило необхідність розвитку концепції мережецентричних війн в більш загальну теорію дата-центричних операцій. В існуючих освітніх компонентах представленої для обговорення ОНП дане питання поки не висвітлене.

1. Пропозиції від  користувача: [email protected]
Для кращого інформаційного забезпечення освітньо-наукового процесу бажано мати підписку та доступ бібліотеки університету до публікацій Американського інституту аеронавтики та астронавтики – одного з найбільш авторитетних товариств в сфері авіаційного транспорту, який має в своєму фонді велику кількість книг та більш 200000 наукових статей за технічним напрямом