Підготовка наукових кадрів

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ ТА АД’ЮНКТУРИ

ПРОГРАМА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ ДО ОЧНОЇ АД’ЮНКТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ПРОГРАМА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА ДО ОЧНОЇ АД’ЮНКТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ПРОГРАМА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 272 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ ДО ОЧНОЇ АД’ЮНКТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ПРОГРАМА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 255 ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ДО ОЧНОЇ АД’ЮНКТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ПРОГРАМА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО АД’ЮНКТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ПРОГРАМА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ ДО ОЧНОЇ АД’ЮНКТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба здійснюється в докторантурі, ад’юнктурі та поза ад’юнктурою. Докторантура відкрита відповідно до рішення Вченої ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (протокол від 19.07.2016 №11 та від 20.12.2016 №21), що затверджені наказами начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 10.08.2016 №1415 та від 23.12.2016 №2388 в Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба здійснюється за наступними спеціальностями:
 • 123 Комп’ютерна інженерія;
 • 172 Електронні комунікації та радіотехніка;
 • 253 Військове управління (за видами збройних сил);
 • 255 Озброєння та військова техніка;
 • 272 Авіаційний транспорт.
Відповідно до “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 (зі змінами) та “Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових установах системи Міністерства оборони України” затверджених наказом Міністерства оборони України від 09.12.2022 №424, навчання в ад’юнктурі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та поза ад’юнктурою здійснюється за наступними спеціальностями:
 • 123 Комп’ютерна інженерія;
 • 172 Електронні комунікації та радіотехніка;
 • 253 Військове управління (за видами збройних сил);
 • 255 Озброєння та військова техніка;
 • 272 Авіаційний транспорт.
Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук та здобувачів наукового ступеня кандидата наук здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 №309 та Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, введеної в дію спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 30.06.2000 № 194/265 за спеціальностями: для наукового ступеня доктора наук:
 • 05.22.13 – навігація та управління рухом;
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);
 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок (військові і технічні науки);
 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки);
 • 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів (технічні науки).
для наукового ступеня кандидата наук:
 • 05.22.13 – навігація та управління рухом;
 • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);
 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок (військові і технічні науки);
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки);
 • 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів (технічні науки).