Факультет післядипломної освіти

Начальник факультету

кандидат технічних наук
полковник

БОКЛАГ
ІРИНА ЮРІЇВНА

 

З ГОРДІСТЮ ТРИМАЄМО ОСВІТНІЙ ФРОНТ!

Факультет післядипломної освіти є одним із основних організаційних і навчально-наукових підрозділів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Він є суб’єктом освітньої діяльності в системі військової освіти, який створений з метою отримання громадянами України вищої освіти і задоволення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
Факультет створений на базі факультету підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації офіцерів Збройних Сил України, іноземних військовослужбовців, офіцерів резерву (Збройних Сил України) та студентів з підготовки офіцерів запасу та резерву та факультету підготовки офіцерів запасу та резерву 14 вересня 2004 року.
Факультет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, статуту Харківського національного університету Повітряних Сил та положення про факультет післядипломної освіти.
Основним напрямом діяльності Факультету є: підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих військових фахівців для Міністерства оборони України та інших державних військових формувань України, а також підготовка іноземних фахівців за державними угодами.
Факультет забезпечує підготовку:
− слухачів (військовослужбовців за контрактом) заочного навчання за рахунок коштів Міністерства оборони України;
− слухачів курсів підвищення кваліфікації;
− слухачів курсів іноземних мов у Збройних Силах України;
− cлухачів курсів підготовки іноземних військовослужбовців;
− курсантів університету за навчальними спеціальностями.