Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації

Начальник факультету

кандидат технічних наук, доцент
полковник

МАКАРОВ
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Складні завдання виконуємо – негайно, неможливі – інноваційно!

Попередниками факультету були факультет автоматизованих систем управління та факультет наземного забезпечення бойових дій авіації. Кафедри факультету в різні роки входили до складу Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені М.І. Крилова, Військової інженерної радіотехнічної академії імені Л.А. Говорова та Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки.

Навчальна робота факультету АСУ та НЗПА

 

Факультет був створений 11 вересня 2008 року на базі факультетів: автоматизованих систем управління та факультету наземного забезпечення бойових дій авіації Харківського університету Повітряних Сил Івана Кожедуба.

Факультет вирішує завдання підготовки згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих військових фахівців для Міністерства оборони та інших державних військових формувань України.

З початку створення і по 2010 рік факультет очолював кандидат технічних наук, доцент полковник Тімочко Олександр Іванович.

З 2010 року по 2013 рік начальник факультету – кандидат військових наук, доцент полковник Бабенко Олександр Іванович.

З 2013 року по жовтень 2018 року начальник факультету – доктор технічних наук, професор полковник Васюта Костянтин Станіславович.

З листопада 2018 року і по теперішній час факультет очолює кандидат технічних наук, доцент полковник Макаров Сергій Анатолійович.

Навчальний процес на факультеті характеризується поєднанням фундаментальності навчання з яскраво вираженою практичною спрямованістю підготовки фахівців, широким використанням нових прогресивних форм і методів навчання.

На факультеті працюють 10 докторів наук та 30 кандидатів технічних наук. З них: 8 професорів, 16 доцентів та два старших наукових співробітника.

Основними завданнями Факультету є:

  • формування особистості шляхом патріотичного, правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності та відповідальності, здорового способу життя;
  • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі свідомого ставлення до виконання  військового  обов’язку,  вірності  Військовій  присязі, Бойовому  Прапорові,  традиціям  дружби  і військового товариства;
  • провадження на високому рівні освітньої діяльності по здобуттю вищої освіти;
  • організація освітнього процесу, забезпечення умов для оволодіння системою знань;
  • забезпечення високих етичних норм у стосунках між викладачами і курсантами, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів.
  • курсанти факультету щорічно беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і завжди демонструють високі результати. На всіх кафедрах працюють наукові гуртки.

Військовослужбовці факультету завжди були зразком виконання вимог Присяги. За мужність та героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення операції об’єднаних сил, більше тридцяти курсантів факультету були нагороджені заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України та почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу.

Після закінчення навчання випускникам факультету присвоюються наступні кваліфікації:

 
БакалавриМагістри
Технічний фахівець в галузі системної інженеріїМагістр в галузі системної інженерії, офіцер військового управління тактичного рівня
Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікаційМагістр в галузі електроніки та телекомунікацій, офіцер військового управління тактичного рівня
Бакалавр з комп’ютерної інженеріїМагістр з комп’ютерної інженерії, офіцер тактичного рівня

Здійснюється викладання дисциплін з основ програмування на алгоритмічних мовах та використання сучасних пакетів прикладних програм при розв’язанні прикладних та військово-прикладних задач спеціальності.