Вчена рада університету

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба