Науковий потенціал

Високий рівень наукових досліджень в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба забезпечує потужний колектив наукових та науково-педагогічних кадрів, який складають:  54 докторів наук та 399 кандидатів наук, серед яких налічується 45 професорів, 190 доцентів та 99 старших наукових співробітників.

В університеті працює велика кількість наукового та науково-педагогічного складу, що мають почесні звання:

  • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Пічугін М.Ф., Аніпко О.Б., Демідов Б.О., Ланецький Б.М., Пєвцов Г.В., Нізієнко Б.І., Шевченко О.В.);
  • Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за роботу в галузі радіоелектроніки (Карлов В.Д.);
  • Заслужений діяч науки і техніки України (Аніпко О.Б., Деденок В.П., Карлов В.Д., Кобзєв А.В., Васюта К.С., Ланецький Б.М., Леонтьєв О.Б., Лещенко С.П.,
    Пєвцов Г.В., Худов Г.В., Стасєв Ю.В., Сухаревський О.І., Нізієнко Б.І.);
  • Заслужений працівник освіти України (Бурцев В.В.,Рубан І.В., Ярош С.П., Пічугін М.Ф., Дубнюк А.В., Стасєв Ю.В.);
  • Заслужений раціоналізатор України (Зюкін В.Ф.);
  • Заслужений тренер України (Смірнов Б.П., Лисак Г.Г.);
  • Заслужений працівник охорони здоров’я України (Мусієнко С.Б.);
  • Почесний працівник Космічної галузі України (нагрудний знак, посвідчення) (Купченко Л.Ф., Пічугін М.Ф., Стасєв Ю.В.);