Науково-методичний відділ забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти університету

Новини

Завдання відділу

Керівні документи університету

Рейтингове оцінювання

Акредитація

Опитування

Безоплатні онлайн-сервіси для перевірки на плагіат

Контакти

Призначений для забезпечення зростання рівня якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті, координації та моніторингу діяльності структурних підрозділів з цього питання, сприяння дотриманню академічної доброчесності та формування культури якості в університетській спільноті.   Керівництво відділом здійснює начальник науково-методичного відділу забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба кандидат технічних наук, полковник Ірина ХИЖНЯК.