Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Відповідно до статті 4 та 10 Закону України “Про публічні закупівлі” річний план, додатки до річного плану, зміни до них та інщі передумови здійснення процедур закупівель безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro.gov.ua

 

 

 

 

 

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік Харківського національного університету Повітряних Сил, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24980799

Додаток до рiчного плану закупiвель на 2015 рiк.

Переглянути 

Змiни № 4 до рiчного плану закупiвель на 2015 рiк.

Переглянути 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 2271 11 732 692,00 (одинадцять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто дві грн.00 коп.) тому числі п д в 1 955 448,67 грн. (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч чотириста сорок вісім грн. 67 коп.) Переговорна процедура закупівлі лютий Міністерство Оборони України Ст.39 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 36.00.2 – обробляння та розподіляння води трубопроводами 2272 1 275 432,00 (один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч чотириста тридцять дві грн.00 коп.) тому числі ПДВ 212 572,00 грн. (двісті дванадцять тисяч п’ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі квітень Міністерство Оборони України Ст.39 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 37.00.1 – послуги каналізаційні 2272 820 288,00 (вісімсот двадцять тисяч двісті вісімдесят вісім грн.00 коп.) тому числі ПДВ 136 714,67 грн. (сто тридцять шість тисяч сімсот чотирнадцять грн. 67 коп.) Переговорна процедура закупівлі квітень Міністерство Оборони України Ст.39 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 35.13.1 – розподіляння електричної енергії 2273 6 400 781,00 (шість мільйонів чотириста тисяч сімсот вісімдесят одна грн.00 коп.) тому числі ПДВ 1 066 796,83 грн. (один мільйон шістдесят шість тисяч сімсот вісімдесят одна Переговорна процедура закупівлі квітень Міністерство Оборони України Ст.39 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 2271 11 732 692,00 (одинадцять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто дві грн.00 коп.) тому числі п д в 1 955 448,67 грн. (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч чотириста сорок вісім грн. 67 коп.) Переговорна процедура закупівлі лютий Міністерство Оборони України Ст.39 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 36.00.2 – обробляння та розподіляння води трубопроводами 2272 1 275 432,00 (один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч чотириста тридцять дві грн.00 коп.) тому числі ПДВ 212 572,00 грн. (двісті дванадцять тисяч п’ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі квітень Міністерство Оборони України Ст.39 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 37.00.1 – послуги каналізаційні 2272 820 288,00 (вісімсот двадцять тисяч двісті вісімдесят вісім грн.00 коп.) тому числі ПДВ 136 714,67 грн. (сто тридцять шість тисяч сімсот чотирнадцять грн. 67 коп.) Переговорна процедура закупівлі квітень Міністерство Оборони України Ст.39 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 35.13.1 – розподіляння електричної енергії 2273 6 400 781,00 (шість мільйонів чотириста тисяч сімсот вісімдесят одна грн.00 коп.) тому числі ПДВ 1 066 796,83 грн. (один мільйон шістдесят шість тисяч сімсот вісімдесят одна Переговорна процедура закупівлі квітень Міністерство Оборони України Ст.39 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
85.53.1 – послуги шкіл щодо навчання водінню транспортних засобів (лот 1 – навчання курсантів з льотної підготовки на легкомоторних літаках) (лот 2 – навчання курсантів з льотної підготовки на легкомоторних літаках з двома двигунами) 2282 7 000 000,00 (сім мільйонів грн.00 коп.) тому числі ПДВ1 166 666 ,67 грн. (один мільйон сто шістдесят шістьтисяч шістсот шістдесят шість грн. 67 коп.) Відкриті торги лютий Міністерство Оборони України Ст.20 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
85.53.1 – послуги шкіл щодо навчання водінню транспортних засобів ( навчання курсантів з льотної підготовки на легкомоторних вертольотах) 2282 1 269 900,00 (один мільйон двісті шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот грн.00 коп.) тому числі ПДВ1 211 650,00 грн. (двісті одинадцять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.) Відкриті торги квітень Міністерство Оборони України Ст.20 Закону „Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 2271 10 710 829,00 (десять мільйонів сімсот десять тисяч вісімсот двадцять дев`ять грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 1 785 138,17 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят п`ять тисяч сто тридцять вісім грн. 17 коп. Переговорна процедура закупівлі лютий Міністерство Оборони України Ст. 39 Закону “Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 36.00.2 – обробляння та розподіляння води трубопроводами 2272 1 082 365,00 (один мільйон вісімдесят дві тисячі триста шістдесят п`ять грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 180 394,17 грн. (сто вісімдесят тисяч триста дев`яносто чотири грн. 17 коп. Переговорна процедура закупівлі лютий Міністерство Оборони України Ст. 39 Закону “Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 37.00.1 – послуги каналізації 2272 762 390,00 (сімсот шістдесят дві тисячі триста дев`яносто грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 127 065,00 грн. (сто двадцять сім тисяч шістдесят п`ять грн. 00 коп. Переговорна процедура закупівлі лютий Міністерство Оборони України Ст. 39 Закону “Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 35.13.1 – розподіляння електричної енергії 2273 5 343 970,00 (п`ять мільйонів триста сорок три тисячі дев`ятсот сімдесят грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 890 661,67 грн. (вісімсот дев`яносто тисяч шістсот шістдесят одна грн. 67 коп. Переговорна процедура закупівлі лютий Міністерство Оборони України Ст. 39 Закону “Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 38.11.2 – збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування 2240 192 700,00 (сто дев`яносто дві тисячі сімсот грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 32 116,66 грн. (тридцять дві тисячі сто шістнадцять грн. 66 коп. Запит цінових пропозицій лютий Міністерство Оборони України Ст. 39 Закону “Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII
код 85.53.1 – послуги шкіл щодо навчання водінню транспортних засобів (лот 1 – навчання курсантів з льотної підготовки на одномоторних літаках) (лот 2 – навчання курсантів з льотної підготовки на двомоторних літаках) (лот 3 – навчання курсантів з льотної підготовки на вертольотах) 2282 8 269 900,00 (вісім мільйонів двісті шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 1 378 316,67 грн. (один мільйон триста сімдесят вісім тисяч триста шістнадцять грн. 67 коп. Відкриті торги лютий Міністерство Оборони України Ст. 39 Закону “Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII