Воєнно-наукова робота курсантів та студентів

Воєнно-наукове товариство

Наукова робота курсантів (студентів) є окремим видом наукової і науково-технічної діяльності, яка проводиться під науковим керівництвом науково-педагогічного і наукового складу університету в тісному зв’язку з навчальним процесом як його невід’ємне продовження.

Для організації та проведення наукової роботи курсантів (студентів) в університеті Створено 47 наукових гуртків в складі 10 воєнно-наукових товариств на 9 факультетах, Науковому Центрі Повітряних Сил, 7 загально-університетських кафедрах, в яких займається понад 1500 курсантів та студентів.

Метою наукової роботи слухачів (курсантів) університету є підвищення методологічної підготовки, розвиток наукового мислення, набуття навичок дослідницької роботи, творчого підходу до вирішення задач бойового застосування та експлуатації озброєння і військової техніки, вивчення основ організації і проведення наукових досліджень.

Залучення курсантів до наукової роботи дає змогу також використовувати їх творчий потенціал для вирішення актуальних завдань університету.

 

Серед основних завдань воєнно-наукових товариств університету є:

 • поглиблення знань з військових, технічних і гуманітарних наук, підвищення якості вивчення навчальних дисциплін;
 • оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень та розробки воєнно-наукових тем з широким використанням математичного моделювання;
 • популяризацію воєнно-наукових та науково-технічних знань, розвиток навичок застосування теоретичних знань у практичній діяльності;
 • оволодіння формами організації і проведення наукових досліджень;
 • розвиненням у курсантів та студентів широкого наукового світогляду;
 • підвищення методологічної культури курсантів і студентів та розвиток у них творчого мислення.

Основними завданнями яких є:

 • участь у проведенні наукових досліджень та практичних дій щодо визначення обрису, характеристик та обґрунтування оперативно-тактичних (тактико-технічних, техніко-економічних) вимог до перспективних зразків безпілотних авіаційних комплексів різноманітного призначення для Повітряних Сил Збройних Сил України;
 • проектування, розробка та створення діючих макетів та моделей безпілотних авіаційних комплексів, їх складових систем, бортового та наземного обладнання, обґрунтування корисного (цільового) навантаження та способів їх застосування;
 • дослідження новітніх видів сигналів, що застосовуються в сучасних інформаційно-телекомунікаційних та радіотехнічних системах управління частинами та підрозділами Повітряних Сил;
 • проведення теоретичних та експериментальних досліджень аеродинамічних характеристик макетів БПЛА в аеродинамічному комплексі кафедри аеродинаміки та динаміки польоту університету та участь проведенні натурних (льотних) випробувань створених безпілотних літальних апаратів;
 • відпрацювання членами ККБ навичок управління і застосування БПЛА та обслуговування наземного устаткування забезпечення польотів безпілотних авіаційних комплексів;
 • розробка методів та способів радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації на базі нових інформаційних технологій.