Види ННТД

Видами наукової і науково-технічної діяльності є фундаментальні та прикладні наукові дослідження з воєнної проблематики суспільних, природничих та технічних наук.

Основними видами наукової і науково-технічної діяльності є:

 • проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з воєнної проблематики суспільних, природничих та технічних наук;
 • проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);
 • узагальнення і розповсюдження передового досвіду оперативної, мобілізаційної, бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);
 • розроблення наукових праць (монографій, енциклопедій і словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків тощо);
 • підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо;
 • випробування (заводські та державні) нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки;
 • наукова і науково-технічна експертиза;
 • розробка завдань (тактико-технічних, технічних) на виконання досліджень та вирішення інших наукових задач;
 • розроблення проектів статутних, нормативно-правових i нормативно-технічних документів, науково-методичних матеріалів;
 • винахідницька та раціоналізаторська робота;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • наукова робота курсантів (студентів) у ВВНЗ;
 • інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах.