Бібліотека Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – сучасний центр інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів, структурний підрозділ університету

Головне завдання бібліотеки – забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування курсантів, студентів, науково-педагогічних працівників та інших категорій читачів відповідно до їх інформаційних запитів.

У своїй діяльності бібліотека керується Законами України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про інформацію», «Положенням про бібліотеки у Збройних Силах України».

Бібліотека Харківського національного університету Повітряних Сил за характером фонду є універсальною бібліотекою. Це зібрання творів з військових наук, стратегії та тактики ведення воєн та бойових дій, з історії воєнного мистецтва, з військової техніки та озброєння військ. Особливо повно в фондах представлені видання з авіаційної техніки, озброєння військ протиповітряної оборони, ракетних та радіотехнічних військ. Також представлена література з гуманітарних питань, природознавства, математики, мовознавства, довідкова література та інша.

З метою збереження найбільш цінних, рідкісних книг на протязі 1993 – 1994 рр. був сформований фонд рідкісних книг, рукописів та архіву. Фонд містить видання з 1803 р. Серед цих видань – «Очеркъ современнаго состоянія артилеріи» (1882), «Энциклопедія военныхъ и морськихъ наукъ» (1883 – 1893), «Энциклопедическій словарь» Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ (1890 – 1904), «Сборникъ новьйшихъ свьдьній о вооруженныхъ силахъ европейскихъ и азіятскихъ государствъ» (1900), «Военная енциклопедія» (1911-15). В архіві бібліотеки містяться також видання університету, звіти з науково-дослідних робіт, дисертації, навчальні плани та програми.

Працівники бібліотеки бережуть цінні книжкові фонди та дають читачам можливість ознайомитися з унікальними науковими розробками, складними науковими проблемами, над якими працювали та продовжують працювати наукові колективи університету.

Зберігаючи славетні університетські традиції бібліотека університету, водночас, впроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології. В бібліотеці функціонує автоматизована інформаційно-бібліотечна система «УФД/Бібліотека», яка є основою для всіх напрямків діяльності бібліотеки та генерування власних електронних інформаційних ресурсів. Система забезпечує автоматизацію всіх бібліотечних процесів: комплектування та облік бібліотечного фонду, відбір, та сортування документів за визначеними критеріями тощо.

Бібліотека надає можливість доступу до мережі Інтернет та користування локальною комп’ютерною мережею ІКС Moodle.

Для читачів працюють 5 абонементів та 3 читальних зала, які оснащені сучасними комп’ютерами. Необхідну інформацію про наявність літератури у фондах бібліотеки користувачі можуть отримати самостійно під час роботи з електронним каталогом.

Бібліотека надає доступ читачам до електронних версій навчальних і навчально-методичних посібників.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу, надання доступу до інформації з використанням нових інформаційних технологій – один з пріоритетів у діяльності бібліотеки університету.

Бібліотека університету постійно проводить масові заходитематичні виставки, презентації книг, вечора мужності, інформаційні години, присвячені актуальним питанням і подіям, що відбуваються в Україні та за її межами. Робота бібліотеки університету спрямована на підвищення інтелектуального та культурного рівня курсантів та студентів, виховання справжніх патріотів своєї держави, професіоналів військової справи.