Кафедра тактики та загальновійськових дисциплін

Начальник кафедри

полковник

ГУЗЧЕНКО
СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Завдання кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Забезпечення загальновійськової підготовки курсантів усіх спеціальностей і спеціалізацій для Повітряних Сил Збройних Сил України відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик з навчальних дисциплін:

 • Загальна тактика
 • Тактична підготовка
 • Тактика підрозділів механізованих (танкових) бригад
 • Історія війн та воєнного мистецтва (у тому числі історія українського війська)
 • Бойова система виживання воїнів (у тому числі військово-медична підготовка)
 • Військова топографія
 • Топографічна підготовка
 • Інженерна підготовка
 • Розвідувальна підготовка
 • Радіаційний, хімічний та біологічний захист підрозділів
 • Охорона державної таємниці
 • Основи військового управління
 • Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування (у тому числі стройова підготовка)
 • Стрілецька зброя та вогнева підготовка», «Стрілецька зброя механізованих підрозділів
 

Основні завдання кафедри тактики та загальновійськових дисциплін:

 • забезпечення повної реалізації вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців університету з використанням об’єктивних критеріїв оцінки набутих теоретичних знань, умінь і практичних навичок; взаємодія з іншими кафедрами в інтересах формування професійних якостей випускників;
 • забезпечення високого науково-теоретичного, методичного рівня викладання дисциплін кафедри, посилення військово-професійної, державної і патріотичної спрямованості навчально-виховного процесу, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять;
 • удосконалення організації навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасності та нормативних керівних документів;
 • втілення в навчальний процес та подальше удосконалення нових технологій навчання;
 • якісна розробка та своєчасне оновлення навчально-методичних матеріалів для забезпечення проведення навчальних занять;
 • утвердження престижу знань, професійних умінь і навичок курсантів, реалізація кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • вдосконалення методики навчання курсантів, впровадження в навчальний процес активних форм, методів і технологій навчання;
 • впровадження в навчальний процес сучасних комп’ютерних інформаційних технологій;
 • формування у курсантів наукового світогляду, домінуючих якостей майбутніх офіцерів: відданість справі держави, патріотизм, відповідальність, ініціативу, самостійність, честь і порядність;
 • виховання курсантів у дусі виконання законів України, військових статутів, традицій армії та народу;
 • проведення науково-дослідної, винахідницької та раціоналізаторської роботи;
 • вдосконалення та розвиток навчально-матеріальної бази кафедри;
  максимальне забезпечення навчальних дисциплін підручниками, навчальними посібниками, комплектами лекцій та іншою навчально-методичною літературою;
 • підвищення рівня теоретичного та практичного навчання курсантів шляхом вдосконалення навчально-матеріальної бази кафедри та ефективного використання її можливостей, вдосконалення методики проведення заходів практичного навчання;
 • проведення наукових досліджень;
 • вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду та досвіду військ, у тому числі з урахуванням досвіду АТО;
 • керівництво військово-науковою роботою курсантів;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів;
 • методичне забезпечення командирів курсової ланки з організації та проведення занять з особовим складом підрозділів із загальновійськових дисциплін.