Спеціалізовані вчені ради

В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом ″таємно″ на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук

СРД 64.702.01 за спеціальностями:

 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок;
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби).

СРД 64.702.02 за спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка авіації).

СРД 64.702.03 за спеціальностями:

 • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.22.13 – навігація та управління рухом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

27 червня 2024 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету ТЮРІНОЮ Валерією Юріївною за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка. Результат захисту: Ступінь присуджено.

21 червня 2024 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету КАЛІНОВСЬКИМ Дмитром Олександровичем за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія. Результат захисту: Ступінь присуджено.

19 червня 2024 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету КОВАЛЕМ Олексієм Васильовичем за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
Результат захисту: Ступінь присуджено.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету ТЮРІНОЮ Валерією Юріївною за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка відбудеться 27 червня 2024 року в залі засідань спеціалізованих вчених рад.

Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету КАЛІНОВСЬКИМ Дмитром Олександровичем за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія відбудеться 21 червня 2024 року в залі засідань спеціалізованих вчених рад.

Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету КОВАЛЕМ Олексієм Васильовичем за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка відбудеться 19 червня 2024 року в залі засідань спеціалізованих вчених рад.

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника університету від 01.05.2024 №693 затверджене рішення вченої ради університету про утворення разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора філософії

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – ад’юнкта науково-організаційного відділу університету КОВАЛЯ Олексія Васильовича за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка у складі:

голова ради: АТАМАНСЬКИЙ Дмитро Володимирович, професор кафедри озброєння радіотехнічних військ факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук (спеціальність 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи), професор кафедри озброєння радіотехнічних військ;

рецензенти: КОСТЕНКО Ігор Леонідович, начальник науково-дослідного управління (розвитку, застосування та забезпечення авіації Повітряних Сил) наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат військових наук (спеціальність 20.02.12 – Військова кібернетика, системи управління та зв’язок), старший науковий співробітник (спеціальність 20.02.12 – Військова кібернетика, системи управління та зв’язок);

КУЗНЄЦОВ Олександр Леонідович, професор кафедри фізики та радіоелектроніки Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук (спеціальність 05.12.04 – Радіолокація та радіонавігація), доцент кафедри озброєння радіотехнічних військ;

офіційні опоненти: КОЗЛОВСЬКИЙ Валерій Валерійович, завідувач кафедри засобів захисту інформації факультету кібербезпеки та програмної інженерії Національного авіаційного університету, доктор технічних наук (спеціальність 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі), професор кафедри захисту інформації;

ГУРЖІЙ Павло Миколайович, докторант науково-організаційного відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, кандидат технічних наук (спеціальність 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі).

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – ад’юнкта науково-організаційного відділу університету ТЮРІНОЇ Валерії Юріївни за спеціальністю 255 – Озброєння та військова техніка у складі:

голова ради: ХУДОВ Геннадій Володимирович, начальник кафедри тактики радіотехнічних військ факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук (спеціальність 20.02.14 – Озброєння і військова техніка), професор (спеціальність 20.02.14 – Озброєння і військова техніка);

рецензенти: ХИЖНЯК Ірина Анатоліївна, начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук (спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології);

СОЛОМОНЕНКО Юрій Станіславович, заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи – начальник навчальної частини факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук (спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології);

офіційні опоненти: ОПЕНЬКО Павло Вікторович, начальник кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України, кандидат технічних наук (спеціальність 20.02.14 – Озброєння і військова техніка), старший дослідник (спеціальність 255 – Озброєння та військова техніка);

ПАВЛІКОВ Володимир Володимирович, проректор із наукової роботи Національного аерокосмічного університету  імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, доктор технічних наук (спеціальність 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи), професор кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем.

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – ад’юнкта науково-організаційного відділу університету КАЛІНОВСЬКОГО Дмитра Олександровича за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія:

голова ради: ШЕВЯКОВ Юрій Іванович, ректор інституту цивільної авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (спеціальність 05.13.06  – Інформаційні технології), професор кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ;

рецензенти: КОРОЛЮК Наталія Олександрівна, професор кафедри бойового застосування та експлуатації автоматизованих систем управління факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук (спеціальність 20.02.12 – Військова кібернетика, системи управління та зв’язок), доцент кафедри бойового застосування та експлуатації АСУ;

АЛЕКСАНДРОВ Олександр Валерійович, начальник науково-дослідного відділу (розвитку автоматизованих систем управління авіацією та протиповітряною обороною Повітряних Сил і кібербезпеки) науково-дослідного управління (розвитку та застосування Повітряних Сил) наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук (спеціальність 20.02.12 – Військова кібернетика, системи управління та зв’язок), старший науковий співробітник (спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології);

офіційні опоненти: ДМІТРІЄВ Олег Миколайович, провідний науковий співробітник науково-інформаційного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, доктор технічних наук (спеціальність 05.13.06  – Інформаційні технології), професор кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту;

РЄЗНІК Дмитро Вікторович, доцент кафедри зенітних ракетних військ інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України, кандидат військових наук (спеціальність 20.01.01 – Воєнне мистецтво), доцент кафедри зенітних ракетних військ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

30 квітня 2024 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету БЕЗДЄЛЬНИМ Віталієм Вадимовичем за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка
Результат захисту: Ступінь присуджено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом штатним науково-організаційного відділу університету БЕЗДЄЛЬНИМ Віталієм Вадимовичем за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка відбудеться 30 квітня 2024 року в залі засідань спеціалізованих вчених рад.

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника університету від 01.03.2024 №316 затверджене рішення вченої ради університету про утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи здобувача ступеня доктора філософії

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – ад’юнкта науково-організаційного відділу університету БЕЗДЄЛЬНОГО Віталія Вадимовича за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка у складі:

голова ради: ХУДОВ Геннадій Володимирович, начальник кафедри тактики радіотехнічних військ факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук (спеціальність 20.02.14 – озброєння і військова техніка), професор;

рецензенти: КАРЛОВ Дмитро Володимирович, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук (спеціальність 20.02.14 – озброєння і військова техніка), старший науковий співробітник;

АФАНАСЬЄВ Володимир Володимирович, начальник науково-дослідної лабораторії (розвитку та застосування безпілотних авіаційних комплексів) наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук (спеціальність 20.02.14 – озброєння і військова техніка), доцент;

офіційні опоненти: МАВРЕНКОВ Олексій Єфремович, начальник науково-дослідної лабораторії (обґрунтування льотно-технічних характеристик літальних апаратів) Державного науково-дослідного інституту авіації, доктор технічних наук (спеціальність 20.02.14 – озброєння і військова техніка), старший науковий співробітник;

РАДЬКО Олег Віталійович, професор кафедри авіації інституту авіації і протиповітряної оборони Національного університету оборони України, кандидат технічних наук (спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах), доцент.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
14 жовтня 2023 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії доцентом кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією льотного факультету МАЖАРОЮ Ігорем Петровичем за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт.
Результат захисту: Ступінь присуджено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії доцентом кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією льотного факультету МАЖАРОЮ Ігорем Петровичем за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт відбудеться 14 жовтня 2023 року в залі засідань спеціалізованих вчених рад.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

09 вересня 2023 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії викладачем кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ факультету АСУ та наземного забезпечення польотів авіації ФУСТІЄМ Вадимом Сергійовичем за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка.
Результат захисту: Ступінь присуджено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету ФУСТІЄМ Вадимом Сергійовичем за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка відбудеться 09 вересня 2023 року в залі засідань спеціалізованих вчених рад.

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника університету від 20.07.2023 №1200 затверджене рішення вченої ради університету про утворення разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора філософії

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – ад’юнкта науково-організаційного відділу університету ФУСТІЯ Вадима Сергійовича за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка у складі:

голова ради: МАЛЮГА Володимир Геннадійович, начальник кафедри тактики зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ Харківського національного університету Повітряних Сил, доктор військових наук (спеціальність 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок), старший науковий співробітник;

рецензенти: БЕКІРОВ Алі Енверович, доцент кафедри радіоелектронного обладнання літальних апаратів інженерно-авіаційного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил, кандидат технічних наук (спеціальність 21.05.01 – інформаційна безпека держави), доцент;

КОРОЛЮК Наталія Олександрівна, професор кафедри бойового застосування та експлуатації автоматизованих систем управління факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил, кандидат технічних наук (спеціальність 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок), доцент;

офіційні опоненти: полковник ОПЕНЬКО Павло Вікторович, докторант наукового відділу організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат технічних наук (спеціальність 20.02.14 – озброєння і військова техніка), старший дослідник;

РЯПОЛОВ Іван Євгенович, провідний науковий співробітник науково-інформаційного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, кандидат технічних наук (спеціальність 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи).

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – доцента кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією льотного факультету МАЖАРИ Ігоря Петровича за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт у складі:

голова ради: СОТНІКОВ Олександр Михайлович, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (оперативного (бойового) забезпечення Повітряних Сил) науково-дослідного управління (спеціальних досліджень) наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка, професор;

рецензенти: ОСІЄВСЬКИЙ Сергій Валерійович, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, доцент;

КОРОЛЮК Наталія Олександрівна, професор кафедри бойового застосування та експлуатації АСУ факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації, кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.12 – Військова кібернетика, системи управління та зв’язок, доцент;

офіційні опоненти: ТРИСТАН Андрій Вікторович, заступник начальника інституту з наукової роботи Державного наукового-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – Навігація та управління рухом, професор;

ОПЕНЬКО Павло Вікторович, докторант наукового відділу організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України, кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка, старший дослідник.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. 27 червня 2023 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету БЕРДОЧНИКОМ Дмитром Вадимовичем за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт.
  Результат захисту: Ступінь присуджено.
 2. 29 червня 2023 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету ФІЛІППЕНКОВИМ Олексієм Володимировичем за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил).
  Результат захисту: Ступінь присуджено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету БЕРДОЧНИКОМ Дмитром Вадимовичем за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт відбудеться 27 червня 2023 року в залі засідань вчених рад.
 1. Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету ФІЛІППЕНКОВИМ Олексієм Володимировичем за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил) відбудеться 29 червня 2023 року в залі засідань вчених рад.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. 31 травня 2023 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету ЗБЕЖХОВСЬКОЮ Уляною Романівно за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.
  Результат захисту: Ступінь присуджено.
 2. 02 червня 2023 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії начальником групи автоматизації навчального командного пункту навчально-тренувального комплексу (зв’язку, РТЗ і АСУ) факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації КАЩИШИНИМ Олександром Леонтійовичем за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.
  Результат захисту: Ступінь присуджено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету ЗБЕЖХОВСЬКОЮ Уляною Романівною за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, відбудеться 31 травня 2023 року в залі засідань вчених рад.
 1. Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії начальником групи автоматизації навчального командного пункту навчально-тренувального комплексу (зв’язку, РТЗ і АСУ) факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації КАЩИШИНА Олександра Леонтійовича за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, відбудеться 02 червня 2023 року в залі засідань вчених рад.

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника університету від 24.04.2023 №660 затверджене рішення вченої ради університету про утворення разової спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора філософії

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – ад’юнкта науково-організаційного відділу університету ФІЛІППЕНКОВА Олексія Володимировича за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил) у складі:

голова ради: ХУДОВ Геннадій Володимирович, начальник кафедри тактики радіотехнічних військ факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, професор;

рецензенти: ГРИБ Дмитро Анатолійович, головний науковий співробітник науково-дослідного управління розвитку, застосування та забезпечення ЗРВ та РТВ Повітряних Сил наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат військових наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, доцент;

ЛЕЗІК Олександр Віталійович, доцент кафедри тактики військ протиповітряної оборони Сухопутних військ факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат військових наук за спеціальністю 20.01.01 – воєнне мистецтво, доцент;

офіційні опоненти (за згодою): КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович, заступник начальника кафедри логістики факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор військових наук за спеціальністю 21.02.02 ‑ охорона державного кордону, професор;

ТРИСТАН Андрій Вікторович, заступник начальника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки з наукової роботи, доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом, старший науковий співробітник.

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії ‑ ад’юнкта науково-організаційного відділу університету БЕРДОЧНИКА Дмитра Вадимовича за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт:

голова ради: ШЕВЯКОВ Юрій Іванович, проректор по роботі зі студентами – директор інституту цивільної авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, професор;

рецензенти: УКРАЇНЕЦЬ Євген Олександрович, професор кафедри конструкції та міцності літальних апаратів та двигунів інженерно-авіаційного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом, професор;

ЧИГРИН Роман Миколайович, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку ОВТ та технічного забезпечення авіації Повітряних Сил) науково-дослідного управління (розвитку, застосування та забезпечення авіації Повітряних Сил) наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів, старший науковий співробітник;

офіційні опоненти (за згодою): МАВРЕНКОВ Олексій Єфремович, начальник науково-дослідної лабораторії (обґрунтування льотно-технічних характеристик літальних апаратів) науково-дослідного відділу (розробки і модернізації літальних апаратів і силових установок) науково-дослідного управління (розвитку і модернізації військової авіаційної техніки) Державного науково-дослідного інституту авіації, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, старший науковий співробітник;

НОР Петро Іванович, провідний науковий співробітник науково-дослідного управління воєнно-технічної політики Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів, старший науковий співробітник.

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника університету від 24.03.2023 №461 затверджене рішення вченої ради університету про утворення разової спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора філософії

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – ад’юнкта науково-організаційного відділу університету ЗБЕЖХОВСЬКОЇ Уляни Романівни за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка у складі:

голова ради: КОСТЕНКО Павло Юрійович, професор кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, професор;

рецензенти: КОСТЕНКО Ігор Леонідович, начальник науково-дослідного управління (розвитку, застосування та забезпечення авіації Повітряних Сил) наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат військових наук за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок, старший науковий співробітник;

ВИСОЦЬКИЙ Олег Володимирович, доцент кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, доцент;

офіційні опоненти: РАДЗІВІЛОВ Григорій Данилович, заступник начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут з наукової роботи, кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок), доцент;

ТОЛЮПА Сергій Васильович, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 − телекомунікаційні системи та мережі, професор.

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії (випускника ад’юнктури університету 2022 року) КАЩИШИНА Олександра Леонтійовича за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка у складі:

голова ради: ЗАЛЕВСЬКИЙ Геннадій Станіславович, начальник кафедри озброєння радіотехнічних військ факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, старший науковий співробітник;

рецензенти: КАРЛОВ Дмитро Володимирович, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, старший науковий співробітник;

ТРОФИМОВ Іван Миколайович, начальник науково-дослідного відділу (розвитку, підготовки та застосування РТВ Повітряних Сил) науково-дослідного управління (розвитку, застосування та забезпечення ЗРВ та РТВ Повітряних Сил) наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, старший дослідник;

офіційні опоненти: МИКУСЬ Сергій Анатолійович, начальник кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, професор;

ФРИЗ Сергій Петрович, професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, професор.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

1. 21 березня 2023 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії старшим викладачем кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ СУРГАЄМ Максимом Володимировичем за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.
2. Результат захисту: Ступінь присуджено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії старшим викладачем кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ СУРГАЄМ Максимом Володимировичем за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка відбудеться 21 березня 2023 року в залі засідань вчених рад.

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника університету від 17.01.2023 №87 затверджене рішення вченої ради університету про утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи здобувача ступеня доктора філософії

 1. Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – старшого викладача кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ СУРГАЯ Максима Володимировича за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка у складі:
  • голова ради: ХУДОВ Геннадій Володимирович, начальник кафедри тактики радіотехнічних військ факультету радіотехнічних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка, професор;
  • рецензенти: ВАСЮТА Костянтин Станіславович, заступник начальника університету з наукової роботи Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи, професор;
  • МІСАЙЛОВ Віталій Леонідович, начальник науково-дослідної лабораторії (розвитку нових видів радіоелектронної зброї) науково-дослідного відділу (оперативного (бойового) забезпечення Повітряних Сил) науково-дослідного управління (спеціальних досліджень) наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи, старший науковий співробітник;
  • опоненти: ШОСТКО Ігор Світославович, професор кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи, професор;
  • ФРИЗ Сергій Петрович, професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, професор.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. 03 листопада 2022 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії факультету післядипломної освіти МУСАЇРОВОЮ Юлією Дмитрієвною за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка.
 2. Результат захисту: Ступінь присуджено..

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. 25 жовтня 2022 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії науковим співробітником науково-дослідної лабораторії факультету РТВ ППО МІСЮК Галиною Василівною за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка.
 2. Результат захисту: Ступінь присуджено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії науковим співробітником науково-дослідної лабораторії факультету РТВ ППО МІСЮК Галиною Василівною за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка відбудеться 25 жовтня 2022 року в залі засідань вчених рад.
 2. Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії факультету післядипломної освіти МУСАЇРОВОЮ Юлією Дмитрівною за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка відбудеться 03 листопада 2022 року в залі засідань вчених рад.

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника університету від 29.08.2022 № 1014 затверджене рішення вченої ради університету про утворення разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора філософії

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії –ад’юнкта науково-організаційного відділу університету МІСЮК Галини Василівни за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка у складі:

 • голова ради: ЗАЛЕВСЬКИЙ Геннадій Станіславович, професор кафедри озброєння радіотехнічних військ, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, старший науковий співробітник;
 • рецензенти: КАРЛОВ Дмитро Володимирович, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, старший науковий співробітник;
 • ТРОФИМОВ Іван Миколайович, начальник науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, старший дослідник;
 • опоненти: ОПЕНЬКО Павло Вікторович, заступник начальника кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка, старший дослідник;
 • ФРИЗ Сергій Петрович, професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова, доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, професор.

Дисертації на спеціальну тему здобувача ступеня доктора філософії – ад’юнкта науково-організаційного відділу університету старшого лейтенанта МУСАЇРОВОЇ Юлії Дмитрівни за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка:

 • голова ради: полковник ХУДОВ Геннадій Володимирович, начальник кафедри тактики радіотехнічних військ, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, професор;
 • рецензенти: полковник ШУЛЕЖКО Василь Володимирович, начальник кафедри озброєння зенітних ракетних військ, кандидат військових наук за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок;
 • підполковник ЛУК’ЯНЧУК Вадим Володимирович, начальник науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, професор;
 • опоненти: КОПАШИНСЬКИЙ Сергій Анатолійович, начальник кафедри технічного забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, доцент;
 • КУЧЕР Дмитро Борисович, професор кафедри озброєння інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, професор.

Наказом начальника університету від 19.07.202 № 808 затверджене рішення вченої ради університету про утворення разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора філософії:

Дисертації на спеціальну тему  ад’юнкта науково-організаційного відділу університету ОЛЕКСЕНКА Олександра Олександровича за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил) у складі:

 • голова ради: ЯРОШ Сергій Петрович, професор кафедри тактики зенітних ракетних військ, доктор військових наук за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок, професор;
 • рецензенти:
 • МАЛЮГА Володимир Геннадійович, начальник кафедри тактики зенітних ракетних військ, доктор військових наук за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок, старший науковий співробітник;
 • ТРОФИМОВ Іван Миколайович, начальник науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, старший дослідник;
 • офіційні опоненти:
 • ТРИСТАН Андрій Вікторович, заступник начальника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки з наукової роботи, доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом, старший науковий співробітник;
 • ПУХОВИЙ Олександр Володимирович, начальник кафедри Інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат військових наук із спеціальності 20.01.01 ‑ воєнне мистецтво, доцент.

Дисертації на спеціальну тему  ад’юнкта науково-організаційного відділу університету МАТЮЩЕНКО Ольги Геннадіївни за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у складі:

 • голова ради: ШЕВЯКОВ Юрій Іванович, проректор по роботі зі студентами – директор інституту цивільної авіації, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, професор;
 • рецензенти:
 • ЛЕОНТЬЄВ Олексій Борисович, головний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, професор;
 • СІДЧЕНКО Сергій Олександрович, начальник науково-дослідної лабораторії наукового центру Повітряних Сил, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, старший науковий співробітник;

офіційні опоненти:

 • МОРОЗОВ Олександр Олександрович, начальник Київського інституту Національної гвардії України, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, професор;
 • КУВШИНОВ Олексій Вікторович, заступник начальника навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, професор.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

1. 22 серпня 2022 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету ОЛЕКСЕНКОМ Олександром Олександровичем за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил).
2. Результат захисту: Ступінь присуджено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

1. Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету ОЛЕКСЕНКОМ Олександром Олександровичем за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил) відбудеться 22 серпня 2022 року в залі засідань вчених рад.
2. Захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету МАТЮЩЕНКО Ольгою Геннадіївною за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія відбудеться 26 серпня 2022 року в залі засідань вчених рад.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. 26 серпня 2022 року відбувся захист дисертації за спеціальною темою на здобуття ступеня доктора філософії ад’юнктом науково-організаційного відділу університету МАТЮЩЕНКО Ольгою Геннадіївною за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.
 2. Результат захисту: Ступінь присуджено.
 
 

Керівні документи

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Положення про спеціалізовані вчені ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба